Wszystkie fotografie są obięte ochroną prawną wynikającą z ustawy o prawie autorskim, majątkowym i prawach pokrewnych.

Udzielenie licencji na użytkowanie fotografii wymaga podpisania umowy zawierającej zakres korzystania z fotografii. Najkrótszy okres udzielenia licencji to 1 rok.

Wykorzystanie fotografii bez udzielenia licencji grozi odpowiedzialnością karną i odszkodowaniem.

Jeśli jesteś świadkiem wykorzystania naszej fotografii w sposób podejrzany poinformuj nas o tym.

Jeśli wykorzystałeś naszą fotografię nieumyślnie, w sposób niezgodny z umową, zostałeś wprowadzony w błąd przez współpracownika... skontaktuj się z nami.

Dobre relacje to podstawa, a błędy zdarzają się każdemu. Zawsze możesz na nas liczyć przy wyjaśnianiu nieporozumień lub odstępstw od warunków licencyjnych.

Back to Top