Serwis Na zdjęciach.pl szanuje i przestrzega prawa użytkowników swojej strony.

Zbieranie Danych

dane są zbierane w przypadku wypełnienia formularza z prośbą o kontakt i zawierają:

Nazwę Firmy
Stanowisko
Służbowy nr telefonu
Służbowy adres e-mail
Miejscowość

Wykorzystanie Danych


Dane zebrane za pośrednictwem strony www.nazdjeciach.pl są wykorzystywane
- w celu zapewnienia odpowiedniej prezentacji oferty o którą zainteresowany prosi wypełniając formularz.

Przekazywanie danych osobowych
- nie występuje

Prawo do weryfikacji, zmiany lub usunięcia danych
- Użytkownik ma prawo do rezygnacji w dowolnym momencie z otrzymywania wiadomości od nazdjeciach.pl
- Użytkownik ma prawo do usunięcia danych z bazy za pośrednictwem kontaktu e-mail lub formularza na stronie
  internetowej www.nazdjeciach.pl
Back to Top